Stiftelsen Lilla Ellen Key

Adress: Gryningsvägen 17
163 51 Spånga

Tel: 08-36 15 11

E-post: lillaellenkey@yahoo.se

Våra 3 småbarnsgrupper har 4–5 barn i var grupp för att det lilla barnet ska få största möjlighet att utvecklas i lugn och ro utifrån varje barns behov, intresse och förmågor. Den lilla gruppen gör det även lättare för barnet att knyta an till pedagogerna och till varandra. De små barnen behöver lunch tidigare på dagen och sover en längre stund mitt på dagen.

Efter något år kan barnen börja i någon av de 3 syskongrupperna, men 9–10 barn i var grupp. De är då mogna att vistas i en större grupp och att lära känna nya kamrater. Vi vill ge dem möjlighet att i en trygg miljö utveckla leken och lärandet och att de får möjlighet att öva samarbete och social kompetens utifrån sin egen mognad och ålder.