<
 
   
     
 


Stiftelsen Lilla Ellen Key

Adress: Gryningsvägen 17
163 51 Spånga

Tel: 08-761 28 66

Telefontid måndagar:
14.30-15.30
Tel 08 761 28 66

E-post: info@lillaellenkey.se

Vi tar emot barn från 1,5 år i vår småbarnsgrupp, som består av 8 barn och 2 pedagoger. Den pedagogiska verksamheten i småbarnsgruppen stimulerar barnets utveckling att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. I den dagliga omvårdnaden skapas en lärande helhet.

Den lilla gruppen bidrar till att barnen utvecklas i lugn och ro utifrån varje barns behov, intressen & förmågor. Den lilla gruppen gör det även lättare för barnen att knyta an till pedagoger och till varandra. De små barnen behöver lunch tidigare på dagen och sover en längre stund mitt på dagen.

Efter något år kan barnen börja i någon av de tre större grupperna.