Stiftelsen Lilla Ellen Key

Adress: Gryningsvägen 17
163 51 Spånga

Tel: 08-36 15 11

E-post: lillaellenkey@yahoo.se


De så kallade “waldorfdockorna” är mjuka och varma att hålla i och låter fantasin fritt välja lek och personlighet. Nästa bild >