Stiftelsen Lilla Ellen Key

Adress: Gryningsvägen 17
163 51 Spånga

Tel: 08-761 28 66

Telefontid måndagar:
14.30-15.30
Tel 08 761 28 66 eller 073-040 99 76


E-post: info@lillaellenkey.se

Våra 6-åringar har dessutom möjlighet att möta 6-åringarna i de andra grupperna för extra gruppsamvaro. Ibland i mindre grupp, ibland alla 6-åringar i huset.

Att upptäcka och lära känna nya kamrater i en trygg miljö utvecklar leken samt ger barnen möjlighet att öva samarbete och social kompetens på nya sätt.

De provar gamla och nya konstnärliga övningar tillsammans med sina blivande klasskamrater.

Den pentatoniska flöjten som de spelat på i den egna gruppen får de öva tillsammans under våren. De sjunger, lyssnar på sagor anpassade för dem samt spelar enkla dockspel för varandra.

Egna utflykter och besök i Ellen Keyskolan är återkommande inslag i den extra sexårs- verksamheten.