Stiftelsen Lilla Ellen Key

Adress: Gryningsvägen 17
163 51 Spånga

Tel: 08-36 15 11

E-post: lillaellenkey@yahoo.se

Vårt gemensamma val

Det speciella med en waldorfförskola är också att vi alla har valt just waldorfpedagogiken, ni som föräldrar och vi som pedagoger. Vår möjlighet
att skapa en god kvalité på förskolan är beroende av samverkan med er föräldrar.

I waldorfpedagogiken värderas hemmet och familjen mycket högt. Att skapa ett hem, fostra barn och vårda en familj kräver mycket av dagens föräldrar.

Vi tror att vårt gemensamma val av pedagogiskt förhållningssätt ska göra det lättare för barnet i övergångarna mellan hem och förskola.

Intresserad?

På e-tjänsten "Min barnomsorg" kan du som förälder gå direkt in på Stockholms stads hemsida för att ställa ditt barn i kö. Det gäller alla verksamheter även fristående som Lilla Ellen Key.

För mer allmän information ring Stockholms kontaktcenter för föräldrar 08-508 005 08.

Kontakt

Rektor Gabriella La Torre
073-579 56 36, 08-36 15 11