Stiftelsen Lilla Ellen Key

Adress: Gryningsvägen 17
163 51 Spånga

Tel: 08-761 28 66

Telefontid måndagar:
14.30-15.30
Tel 08 761 28 66

E-post: info@lillaellenkey.se
Här hittar du länkar med mer information om waldorfpedagogiken, antropsosfi, Rudolf Steiner, samt andra waldorfskolor & förskolor.

Waldorfskolor i Sverige http://www.waldorf.se/
Ellen Key skolan http://www.eks.se/
Antroposofisk infoportal http://www.antroposofi.info/
Skolverket http://www.skolverket.se/
Förskolans läroplan PDF
Likabehandlingsplan PDF
Klagomålshantering PDF
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 PDF