Stiftelsen Lilla Ellen Key

Adress: Gryningsvägen 17
163 51 Spånga

Tel: 08-36 15 11

E-post: lillaellenkey@yahoo.se

Waldorfförskolan startade i Spånga 1987. Förskolan är en självstyrande organisation. Att alla medarbetare ansvarar för en gemensam helhet är en angelägen och grundläggande princip.

Stiftelsen Lilla Ellen Keys styrelse är verksamhetens huvudman och ansvarar för ekonomin. arbetsgivare och ansvarar för ekonomin.

Så som Lilla Ellen Key fungerar idag är ett resultat av många pedagogers och föräldrars erfarenheter. En verksamhet som vi kontinuerligt utvärderat och förändrat under årens lopp. Vi strävar efter att skapa en harmonisk och stressfri daglig samvaro i en vacker miljö för barn och vuxna. En miljö som främjar lek och lärande.

För att skapa kontinuitet i verksamheten och främja trygga relationer för barn och vuxna värderar vi hög kompetens och välutbildade medarbetare på alla tjänster.