Stiftelsen Lilla Ellen Key

Adress: Gryningsvägen 17
163 51 Spånga

Tel: 08-761 28 66

Telefontid måndagar:
14.30-15.30
Tel 08 761 28 66 eller 073-040 99 76

E-post: info@lillaellenkey.se

Waldorfförskolan startade i Spånga 1987. Den är organiserad och inspirerad av Rudolf Steiners tankar och idéer. Förskolan är en självstyrande organisation. Att alla medarbetare ansvarar för en gemensam helhet är en angelägen och grundläggande princip.

Från den 1 juli 2011 har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Hos oss sker det i nära samråd med kollegiet. Vi arbetar målmedvetet efter läroplanen LPfö98, reviderad 2010.

Stiftelsen Lilla Ellen Keys styrelse är verksamhetens arbetsgivare och ansvarar för ekonomin. Stiftelsen har ett ramavtal med utbildnings-förvaltningen om att tillhandahålla verksamhet vardagar året runt mellan 06.30-18.30 som enskilt driven verksamhet. Överenskommelse om vistelsetid görs med varje familj vid terminsstart och följs upp kontinuerligt.

Så som Lilla Ellen Key fungerar idag är ett resultat av många pedagogers och föräldrars erfarenheter. En verksamhet som vi kontinuerligt utvärderat och förändrat under årens lopp. Vi strävar efter att skapa en harmonisk och stressfri daglig samvaro i en vacker miljö för barn och vuxna. En miljö som främjar lek och lärande.

För att skapa kontinuitet i verksamheten och främja trygga relationer för barn och vuxna värderar vi hög kompetens och välutbildade medarbetare på alla tjänster.


 
 
   
 

chanel replica | chanel replica sale | chanel replica sale