Stiftelsen Lilla Ellen Key

Adress: Gryningsvägen 17
163 51 Spånga

Tel: 08-761 28 66

Telefontid måndagar:
14.30-15.30
Tel 08 761 28 66


E-post: info@lillaellenkey.se
Målet är att arbeta efter de riktlinjer som framforskats av Rudolf Steiner, vilka har sin grund i den antroposofiska människobilden. Pedagogiken bygger på 7-årsperioder. I den första 7-årsperioden bör barnet få upplevelsen av att ”Världen är god”.

Waldorfpedagogiken bygger på en sammanhållen lekskoledag, vilket innebär att den grupp som barnet hör till är tillsammans så samlad tid som möjligt.

När samma barn kommer samma tid varje morgon och möter samma vuxen varje dag nås den nödvändiga kontinuitet som skapar trygghet och möjlighet till tydliga anknytningsrelationer.

En trygghet som krävs för att barnet ska kunna utvecklas i den så viktiga leken och för att utveckla en social gemenskap i gruppen.

Vi strävar efter att skapa en väl genomtänkt struktur på dagsrytmen, i gruppen och i samverkan med övriga i huset. Vi strävar efter en dagsrytm som växlar mellan långa perioder av lek, inne och ute, och mer koncentrerade stunder för samlingar med sång, rörelselekar och sagor, som en in- och utandning.

Vi ser också veckans och årets rytm som ett värdefullt pedagogiskt redskap för att skapa det sammanhang som barnen behöver i sin utveckling.

 
 
   
 

tag heuer replica sale
cartier replica
replica rolex uk
hublot replica uk
replica watches uk